تصفح

Comune di
Castel Goffredo
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

31/05/2019     Refezione Scolastica
Procedura d'iscrizione online

Da giovedì 13 giugno 2019 è possibile iscrivere gli alunni online al servizio mensa e trasporto per l'a.s. 2019 - 2020.


NOVITA'

Bonus di Euro 5.00 a chi s' iscriverà online entro il 15.07.2019

Manuale iscrizione on line

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى